Obowiązek Informacyjny - Kontrahenci R&S Wind Sp. z o.o. zgodnie z Art. 13 i 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu UODO z 29 sierpnia 1997 roku jest firma R&S Wind Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szkolnej 96; 62-002 Suchy Las. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania i realizowania umów i zleceń. Informujemy że dane te, będą przechowywane przez okres do 10 lat od zakończenia ich realizacji.

Po wyrażeniu dodatkowej zgody, dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom trzecim/partnerom biznesowym współpracującym z Administratorem danych. W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Informujemy, iż dane osobowe mogą być udostępnianie organom publicznym na podstawie przepisów prawa.

Informujemy również o prawie wglądu w dane osobowe oraz o możliwości ich poprawiania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w każdym czasie - w formie pisemnej. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest ich udostępnienie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Zakres zbieranych danych to dane zwykłe: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27.04.2017 jest firma: R&S Wind Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Szkolnej 96; 62-002 Suchy Las (NIP: 777 26 28 647, REGON 630648733, KRS0000094455). Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: +48 61 811-62-81 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania i realizowania umów i zleceń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa. Po wyrażeniu dodatkowej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną.

Informuje się, iż odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organ publiczny, jednostka lub podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe na podstawie przesłanki prawnej jaką jest zgoda lub przepis prawa. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

W przypadku uzasadnionego celu Administratora danych, czas przetwarzania danych osobowych określa się jako czas niezbędny do realizacji postanowień umowy z kontrahentem. Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do bycia zapomnianym, prawie do przenoszenia danych osobowych. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych w formie pisemnej. Informuje się, iż wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych mogą być wycofane w każdym czasie.

Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego: GIODO/UOD ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informuje się, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów. Informuje się, iż osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Informuje się, iż dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane. Administrator danych nie planuje przetwarzania danych osobowych w innych celach niż te, które zostały określone i na której osoba, której dane dotyczą wyraziło na to zgodę. Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych. Zakres zbieranych danych: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (e-mail). Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy/ zleceń łączących strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25.05/2018. Pismo nie wymaga odpowiedzi.